ΑΡΤΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΕΛ 2020

Αντιστοιχίες Τμημάτων για μετεγγραφές


Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2018


Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2016 (νέο σύστημα)


Μηχανογραφικό (παλιό σύστημα)

Σχολές 1ου Επιστημονικού Πεδίου

Σχολές 2ου Επιστημονικού Πεδίου

Σχολές 3ου Επιστημονικού Πεδίου

Σχολές 4ου Επιστημονικού Πεδίου

Σχολές 5ου Επιστημονικού Πεδίου

Γενικές Πληροφορίες για τα Α.Ε.Ι.

Γενικές Πληροφορίες για τα Τ.Ε.Ι.

Ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου