ΑΡΤΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

Υπολογισμός Μορίων με το νέο σύστημα

Υπολογισμός Μορίων με το παλιό σύστημα