ΑΡΤΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στην Α΄ Τάξη Γενικού Λυκείου η οποία είναι τάξη γενικής παιδείας,, διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Μάθημα

Ώρες

Ελληνική Γλώσσα (*1)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

5

Νεά Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Θρησκευτικά

2

Ιστορία

2

Μαθηματικά (*2)

Άλγεβρα

3

Γεωμετρια

2

Ξένη Γλώσσα

2

Φυσικές Επιστήμες (*3)

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2

Φυσική Αγωγή

2

Ερευνητική Εργασία (Project)

2

Πολιτική Παιδεία

3

Μάθημα Επιλογής (Εφαρμογές πληροφορικής ή Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων ή Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ή Καλλιτεχνική Παιδεία)

2

Σύνολο

35

1. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους : α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

3. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους : α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 ο γενικός βαθμός προαγωγής από την Α΄ Τάξη Γενικού Λυκείου "αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως δια του συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα".

Πιο απλά για κάθε μάθημα, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς*, υπολογίζεται ο μέσος όρος προφορικής και γραπτής εξέτασης, ενώ γι’ αυτά που δεν εξετάζονται γραπτά ο Μ.Ο των δυο τετραμήνων. Στη συνέχεια αθροίζονται όλοι οι μέσοι όροι και το άθροισμα αυτό διαιρείται με το σύνολο των μαθημάτων. Το πηλίκο αυτό αποτελεί τον Γενικό βαθμό προαγωγής από την Α ́ Τάξη στη Β Τάξη.

* Μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς: Ερευνητική Εργασία και Φυσική Αγωγή

Προϋποθέσεις προαγωγής από την Α΄Λυκείου