ΑΡΤΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου (νέο σύστημα)


 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας και Μαθήματα Προσανατολισμού.

Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού(*) που επιλέγουν, καθώς και τα Μαθήματα Γενικής Παιδείας.

Ειδικά οι μαθητές της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου παρακολουθούν και ένα Μάθημα Επιλογής.

 

(*) Ο μαθητής επιλέγει 1 από τις 3 Ομάδες Προσανατολισμού:

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Γενικής Παιδείας είναι το εξής:

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Προσανατολισμού :

Τα Μαθήματα Επιλογής της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου διδάσκονται δύο (2) ώρες και οι μαθητές της επιλέγουν μεταξύ των εξής προσφερόμενων μαθημάτων:

α) Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά),
β) Ελεύθερο Σχέδιο,
γ) Γραμμικό Σχέδιο,
δ) Ιστορία της Τέχνης,
ε) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών

 

Οι απολυτήριες εξετάσεις στην Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής (τα μαθήματα που θα δοθούν στις Πανελλήνιες, θα δοθούν και ενδοσχολικά).

Στο απολυτήριο, δεν υπολογίζονται οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων.

 

 

 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου (νέο σύστημα)