ςΑΡΤΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στη Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας (κοινά για όλους διάρκειας 30 διδακτικών ωρών) και τα δύο (2) μάθηματα της ομάδας προσανατολισμού που θα επιλέξουν.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 ο γενικός βαθμός προαγωγής από την Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου "αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως δια του συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα".

Πιο απλά για κάθε μάθημα, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς*, υπολογίζεται ο μέσος όρος προφορικής και γραπτής εξέτασης, ενώ γι’ αυτά που δεν εξετάζονται γραπτά ο Μ.Ο των δυο τετραμήνων. Στη συνέχεια αθροίζονται όλοι οι μέσοι όροι και το άθροισμα αυτό διαιρείται με το σύνολο των μαθημάτων. Το πηλίκο αυτό αποτελεί τον Γενικό βαθμό προαγωγής από την Β ́ Τάξη στη Γ΄ Τάξη.

* Μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς: Ερευνητική Εργασία (Project) και Φυσική Αγωγή

Προϋποθέσεις προαγωγής από την Β΄Λυκείου