ΑΡΤΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

Στατιστικά στοιχεία Πανελλαδικών εξετάσεων 2016

Στατιστικά κλίμακας μορίων Πανελλαδικών εξετάσεων 2016

Στατιστικά στοιχεία πανελλαδικών εξετάσεων 2015

Στατιστικά στοιχεία πανελλαδικών εξετάσεων 2014

AΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2014-2015

Στατιστικά ειδικών μαθημάτων 2013

Συγκριτικά στοιχεία βαθμών πρόσβασης 2013 και 2012

Στατιστικά πανελλαδικών εξετάσεων 2013 (Υπουργείο Παιδείας)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 (ΓΕΛ 90%)

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 2009, 2010 KAI ΤΟ 2011 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓKΡΙΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 10

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 2009, 2010 KAI ΤΟ 2011 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΤA ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012